Turnen fir Meedercher a Jungen

Spill, Spaass a Beweegung senn ass eist primärt Ziel. D'Turnen oan de Geräter, wéi z.B. de Barren, Bodem, Sprong a Reng gëtt duerch konsquenten Training gefërdert. Souwol fir Jungen, wéi och fir Meedercher ginn et do Alters- a Leestungsgruppen.